Получавайте заявки, според Вашите услуги и региони

Оставете ни да Ви информираме за нуждите, които можете да решите на Вашите потенциални клиенти.
Получавайте директни запитвания от клиенти, които имат нужда от Вашите услуги. Имате възможност да получавате списъци със заявки по най-подходящия за Вас начин.
Изберете Вашият клиент

Можете да приемете колкото желаете задачи от потенциалните клиенти, както и да изберете най-удобната за Вас. Получавате подробна информация за съответната задача във вида, в който желаете, след което можете да предложите Вашите услуги препоръчани от нас. Доверете ни се и разширете Вашият кръг от клиенти.
Доверен клиент

Имате достъп до информация и рейтинг за клиента. Какви са впечатленията на други специалисти за конкретния клиент, какво можете да очаквате от него и коректен ли е той. Ние Ви предоставяме допълнителна информация за Вашият бъдещ партньор или клиент.
Започване на работата

След потвърждаване от страна на клиента, Вие можете да реализирате поставената от него задача. Получете дължимите суми по най-удобния за Вас начин. Имате възможността да получите акредитация от 144.BG и да станете наш доверен специалист.